W związku z ogłoszonym  otwartym konkursem ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2022 roku,  Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o zmianach terminów wynikających z treści ogłoszenia w następującym zakresie:

zmianie ulegają zapisy punktów IX i X to jest:

 

  1. Było, iż wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 30.12.2021r. Nowy termin ustala się do dnia 10.01.2022 r.

  1. X. Było, iż organizacja w dniach: od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. (poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Nowy termin ustala się od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530).

 

Prezydent Miasta

/-/ Piotr Roman

 

 

Bolesławiec, 28 grudnia 2021 r.


 

W związku z ogłoszonym  otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych
i sportowych
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2022 roku Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o zmianach terminów wynikających z treści ogłoszenia w następującym zakresie:

zmianie ulegają zapisy punktów IX i X to jest:

 

  1. Było, iż wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 30.12.2021r. Nowy termin ustala się do dnia 10.01.2022 r.

  1. X. Było, iż organizacja w dniach: od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. (poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Nowy termin ustala się od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530).

 

Prezydent Miasta

/-/ Piotr Roman

 

Bolesławiec, 28 grudnia 2021 r.

 


W związku z ogłoszonym  otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2022 roku

Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o zmianach terminów wynikających z treści ogłoszenia w następującym zakresie:

zmianie ulegają zapisy punktów IX i X to jest:

 

  1. Było, iż wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 30.12.2021r. Nowy termin ustala się do dnia 10.01.2022 r.

  1. X. Było, iż Organizacja w dniach: od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r. (poniedziałek w godzinach od 730 do 1700, wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Nowy termin ustala się od 11.01.2022 r. do 12.01.2022 r. (wtorek i środa w godzinach od 730 do 1530).

 

Prezydent Miasta

/-/ Piotr Roman

 

Bolesławiec, 28 grudnia 2021 r.