goloszenie.jpgNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanej diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec i określonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Diagnoza obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenno – funkcjonalną.

Organizacje pożytku publicznego zaproszone są do udziału w konsultacjach, które przeprowadzone będą w następujących formach:

  • zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji” lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec,
  • spotkanie dla organizacji pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 16:00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. F. Chopina 17, Bolesławiec. (Podczas spotkania będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu.)

Konsultacje trwają do 3 kwietnia 2016 r.

            Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz ankieta konsultacyjna dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce: Gminny Program Rewitalizacji, na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu): w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

  Prezydent Miasta Bolesławiec

            

               /-/ Piotr Roman

 

logoFEPOPT.jpg