goloszenie.jpgOgłoszenie Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2016 r.

Na podstawie UCHWAŁY NR XXIII/264/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach prac przewiduje się następujące formy partycypacji społecznej i uczestnictwa interesariuszy:

  • Spotkania informacyjne  dotyczące harmonogramu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec w dniu 25 maja 2016 r. o godz.1400 w Urzędzie Miasta, II p., Sala Rajców
  • Warsztat dotyczący pogłębionych problemów i analizy potrzeb interesariuszy - który odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. w godzinach 1200- 1800 w sali konferencyjnej BOK - MCC
  • Ankieta wśród mieszkańców, w tym przedsiębiorców z obszarów rewitalizacji, dotycząca problemów obszarów i analizy potrzeb - przeprowadzana w dniach 23 maja – 12 czerwca 2016 r.,
  • Zgłaszanie potrzeb rewitalizacyjnych na tzw. „fiszce projektu”, którą będzie można składać w terminie 23 maja – 14 czerwca 2016,
  • Warsztat definiowania  wizji i celów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu
    8 czerwca 2016 r. w godzinach 1200- 1800 w sali konferencyjnej BOK - MCC.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze do udziału w konsultacjach społecznych. Szczegóły dotyczące partycypacji oraz wszelkie informacje o rewitalizacji znajdziecie Państwo na stronie www.boleslawiec.eu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.

                                                                                               Piotr Roman /-/

 `                                                                                                      Prezydent Miasta Bolesławiec

Do pobrania: FISZKA

 

logoFEPOPT.jpg