INFORMACJE.jpgOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2016 r.

Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec. Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych miasta poprzez wskazanie oczekiwanych przedsięwzięć. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk jest kładziony na działania  ukierunkowane bezpośrednio  na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszy na kwestie infrastrukturalne.

Proponowane  projekty powinny:

  • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
  • być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty wyłącznie, gdy wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizowanego).

Dla ułatwienia weryfikacji czy Państwa przedsięwzięcie wpisuje się w zakres rewitalizacji, poniżej przytoczone zostały cele wynikające wprost z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777):

  • eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;
  • poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
  • poprawa jakości środowiska - zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych;
  • poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej;
  • podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji, wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne, likwidacja indywidualnych źródeł ogrzewania;
  • zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska
  • podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć uwzględniających takie cele. Wypełniony formularz można złożyć osobiście lub wysłać pocztą  w postaci podpisanego oryginału do Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz 59-700 Bolesławiec lub skanem na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 czerwca 2016 r. Propozycje przedsięwzięć zgłaszać mogą instytucje, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze. Informacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji można uzyskać również w Urzędzie Miasta Bolesławiec pod numerami tel. 075 6456441 i 075 6456416.

                                                                                                                Piotr Roman

                                                                                                                                       Prezydent Miasta Bolesławiec

 

Do pobrania: FISZKA

logoFEPOPT.jpg