rewitalizacja-114.jpg

Na podstawie Uchwały nr XXIII/264/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
W ramach dotychczasowych prac odbyło się spotkanie informacyjne  dotyczące harmonogramu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec w dniu 25 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta oraz przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące pogłębionych problemów i analizy potrzeb interesariuszy w dniu 31 maja 2016 r.

 

 

W ramach prac przewiduje się kolejne formy partycypacji społecznej
i uczestnictwa interesariuszy:

•    Ankieta wśród mieszkańców, w tym przedsiębiorców z obszarów rewitalizacji, dotycząca problemów obszarów i analizy potrzeb - przeprowadzana w dniach 23 maja – 12 czerwca  2016 r.,
•    Zgłaszanie potrzeb rewitalizacyjnych na tzw. „fiszce projektu”, którą będzie można składać w terminie 23 maja – 14 czerwca 2016,
•    Warsztat definiowania  wizji i celów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu
8 czerwca 2016 r. w godzinach 12.00- 18.00 w sali konferencyjnej BOK - MCC.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze do udziału w konsultacjach społecznych. Szczegóły dotyczące partycypacji oraz wszelkie informacje o rewitalizacji znajdziecie Państwo na stronie www.boleslawiec.eu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.