INFORMACJE.jpgNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do udziału w konsultacjach, które odbędą się 26 lipca 2016 r. o godz. 12.30  w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza. Przedmiotem spotkania będzie prezentacja założeń projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 Prezydent Miasta Bolesławiec

            

               /-/ Piotr Roman

 

logoFEPOPT.jpg