c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_11_lekcje.jpg

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza gości z Ukrainy – dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatny, intensywny kurs języka polskiego.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_08_ankieta.jpg

W związku z poleceniem Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutym 2022 r.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_08_Опитування.jpg

Департамент державного управління Міністерства внутрішніх справ i Адміністрація просить заповнити  анонімну анкету громадянами України, які прибули на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022. 

DIIA (UA) 1DIIA (PL)1

UWAGA Przypominamy, że zgodnie  z art. 13 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od 1 lipca 2022 r. wniosek o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_07_4.png

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 1336):

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_07_file57cfeba445707.201609070627.jpg

Інформуємо, що згідно з розпорядженням Ради Міністрів від дня 24 червня 2022 р., змінюючим розпорядження у справі максимального розміру грошової допомоги, яка надається за забезпечення проживання та харчування громадянам України, а також умов визнання цієї допомоги та подовження її виплати (Вісн. Зак. від 2022 р., поз. 1336):

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_02_mops_ukraina.jpg

Психологічна допомога для громадян України

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_05_pomoc_konto.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec wyodrębniła rachunek bankowy, na który każdy może wpłacać darowizny z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie. 

04 1020 5226 0000 6702 0748 2534 - Pomoc Ukrainie

IBAN –PL04 1020 5226 0000 6702 0748 2534

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Mer Zbaraża Roman Polikrowski  składa życzenia z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja oraz podziękowania za pomoc Ukrainie i przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_04_wszystkie_dzieci_wszystkie_dzieci-336.jpg

"Szczęśliwy ten, który żyje w pokoju, nie ma na ziemi większego szczęścia”, „Miarą  prawdziwego bohatera nie jest siła mięśni, ale siła serca” – to dwie z  wielu sentencji, które poszybowały wraz z balonami w barwach narodowych Polski i Ukrainy, uwolnionymi na bolesławieckim Rynku przez  polskie i przebywające w Bolesławcu ukraińskie dzieci. 

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_04_Wszystkie_dzieci_nasz_sa_A3_kopia.jpg

W związku ze zmienna aurą i niekorzystnymi warunkami pogodowymi jesteśmy zmuszeni odwołać „Dzień dziecięcej solidarności” zaplanowany w plenerze w dniu 21 kwietnia 2022 r. Nowy termin imprezy to 28 kwietnia 2022 r.

c_200_150_16777215_0_0_images_stories_info_2022_04_transport_zbaraz_3_zbaraz-335.jpg

Bezpośrednio przed świętami Wielkiej Nocy wyjechał z Bolesławca trzeci transport z darami dla partnerskiego miasta Zbaraża.