mops_pomoc.jpg

Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bolesławcu prosi o zgłaszanie się osób do:

 

- obsługi punktu zbiórki pomocy humanitarnej (rozładunek, dystrybucja, załadunek towarów),

- wolontariatu medycznego (pielęgniarki, lekarze, itp.),

- usług transportowych (przewóz osób i rzeczy),

- pomocy w tłumaczeniach w języku ukraińskim,

- asystowania uchodźcy w załatwianiu najpilniejszych spraw,

- przygotowywania i wydawania posiłków,

- pomocy w opiece nad dziećmi i osobami starszymi.

Wszystkie usługi są świadczone nieodpłatnie na zasadzie dobrowolnego wolontariatu. Chętnych do współpracy zapraszamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, bezpośrednio  do pracowników socjalnych w godzinach od 7.00 do 15.00, telefonicznie pod nr 075 645 78 21 lub 075 645 78 14 oraz w godzinach popołudniowych pod nr telefonu: 795 533 746.