wojewoda-234.jpg

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wizytował miejsce pobytu uchodźców w Bolesławcu, zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ośrodku przebywają ukraińskie matki z dziećmi, na co dzień znajdujące się pod pieczą zespołu pracowników MOSiR. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprezentował również pozostałe aktualnie dostępne na terenie miasta formy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W Bolesławcu 29 marca 2022 r.  wojewoda wizytował magazyn zbiórki rzeczowej prowadzonej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej oraz punkt wydawania odzieży i żywności „Pomocna dłoń” przy ul. Parkowej, prowadzony przez polskich i ukraińskich wolontariuszy, którym szefuje Kinga Gęsicka-Biały. Wojewoda Jarosław Obremski prowadził również rozmowy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszami, którzy w codziennej pracy z uchodźcami poznają indywidulane losy i niejednokrotnie dramatyczne historie osób goszczących w Bolesławcu.

Wizyta w Bolesławcu była również okazją do rozmowy prezydenta Piotra Romana z wojewodą Jarosławem Obremskim na temat przyszłych działań związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy oraz rozwiązań systemowych w dłuższej pespektywie.

Wojewoda bardzo wysoko ocenił zaangażowanie samorządu i społeczności Bolesławca w pomoc Ukrainie, w tym partnerskiemu Zbarażowi oraz uchodźcom przebywającym na terenie miasta. Jednocześnie, szczególną uwagę zwróciła europejska inicjatywa prezydenta Bolesławca skierowana do miast partnerskich, dotycząca zawiązania solidarnościowej sieci miast wspierających Ukrainę.    

Warto przy tej okazji przypomnieć, że magazyn zbiórki rzeczowej prowadzonej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Wolontariatu – pod kierownictwem Karoliny Prosół, czynny jest codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00.

Urząd Miasta Bolesławiec utworzył konto z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Darowizny można wpłacać na utworzony przez Urząd Miasta Bolesławiec rachunek bankowy: 58 1020 5226 0000 6102 0736 3031  (Pomoc dla uchodźców z Ukrainy)

Urząd Miasta Bolesławiec

Ul. Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec

IBAN –PL58 1020 5226 0000 6102 0736 3031 

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW