pirna-228.jpg

Mieszkańcy Pirny (Niemcy), miasta partnerskiego Bolesławca, aktywnie włączyli się w pomoc Ukrainie i zbierali dary z przeznaczeniem dla Zbaraża i uchodźców przebywających w Bolesławcu.

8 kwietnie 2022 r. burmistrz Pirny Klaus-Peter Hanke wraz z delegacją współpracowników i strażaków przywieźli środki czystości i higieny osobistej, pledy, śpiwory, naczynia, medykamenty oraz inne produkty, które znalazły się na liście potrzeb Zbaraża. Dary trafiły do magazynu zbiórki rzeczowej prowadzonej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Wolontariatu – czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00.
Goście z Pirny odwiedzili punkt wydawania odzieży i żywności „Pomocna dłoń” przy ul. Parkowej, który prowadzony jest przez polskich i ukraińskich wolontariuszy pod kierownictwem Kingi Gęsickiej-Biały. Punkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ukraińskich gości, w którym zaopatrują się w niezbędnie artykuły. Jest on również na bieżąco uzupełniany przez społeczność lokalną i wolontariuszy.
Wraz z prezydentem Bolesławca Piotrem Romanem goście uczestniczyli w poczęstunku wielkanocnym w II Środowiskowym Dom Samopomocy, który przygotowany został przez podopiecznych i opiekunów placówki. Kierownik Agnieszka Pisarek – Grzesiak przybliżyła gościom działalność i formy wsparcia w ośrodku dla osób dorosłych przy ul. Parkowej.
Delegacja z Pirny odwiedziła ośrodek dla uchodźców, w którym przebywają ukraińskie matki z dziećmi pod opieką pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz miejsce tymczasowej zbiórki rzeczowej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki.
Dziękując za dary z Pirny dla ogarniętej wojną Ukrainy, prezydent P. Roman zaprezentował różne formy działalności i niezwykłe zaangażowanie bolesławian w pomoc uchodźcom i ukraińskiej społeczności, która udzielana jest zarówno przez indywidulanych mieszkańców miasta i powiatu, jak i firmy, stowarzyszenia, instytucje, urzędy oraz grono wolontariuszy.
Pomoc trwa dalej. Urząd Miasta Bolesławiec utworzył konto z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Darowizny można wpłacać na utworzony przez Urząd Miasta Bolesławiec rachunek bankowy: 58 1020 5226 0000 6102 0736 3031 (Pomoc dla uchodźców z Ukrainy)
Urząd Miasta Bolesławiec
Ul. Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec
IBAN –PL58 1020 5226 0000 6102 0736 3031
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW