pesel-111.jpg

W Urzędzie Miasta w Bolesławcu do dnia 5 kwietnia br. nadano już 1133 numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, w tym dla 542 kobiet (47,84 %), dla 551 dzieci do 18 r.ż. (48,63%), dla 40 mężczyzn (3,53 %).

 

Numer PESEL może uzyskać każda osoba, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła do Polski z terytorium Ukrainy lub poprzez inne kraje w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i:
- ma obywatelstwo Ukrainy lub
- jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub,
- ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub,
- jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka.
Numer PESEL umożliwia np.: skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce, umożliwia uzyskanie profilu zaufanego, który ułatwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.