Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113915 , http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114170

1. Zarządzenie Nr 148/2022 z dnia 26 maja 2022r.

- od dnia 26 maja do 16 czerwca 2022r.

2. Zarządzenie Nr 152/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.

3. Zarządzenie Nr 153/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.   

- od dnia 6 czerwca do 27 czerwca 2022r.