Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, do oddania w użyczenie oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114570

 

1. Zarządzenie Nr 279/2022 z dnia 2 listopada 2022r.

2. Zarządzenie Nr 280/2022 z dnia 2 listopada 2022r.

3. Zarządzenie Nr 281/2022 z dnia 2 listopada 2022r.

4. Zarządzenie Nr 282/2022 z dnia 2 listopada 2022r.

     - od dnia 2 listopada do 23 listopada 2022r.

5. Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 4 listopada 2022r.

6. Zarządzenie Nr 291/2022 z dnia 4 listopada 2022r.

7. Zarządzenie Nr 292/2022 z dnia 4 listopada 2022r.

    - od dnia 4 listopada do 25 listopada 2022r.