Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=115167

 

1. Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 21 kwietnia 2023r.

     - od dnia 21 kwietnia 2023r. do 12 maja 2023r.

2. Zarządzenie Nr 83/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

    - od dnia 27 kwietnia 2023r. do 18 maja 2023r.