Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=101716 , http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=102044:

1.Zarządzenie Nr 194/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.
2.Zarządzenie Nr 196/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.
- od dnia 27 czerwca do 9 sierpnia 2017r.
3.Zarządzenie Nr 195/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.
- od dnia 27 czerwca do 18 lipca 2017r.
4.Zarządzenie Nr 198/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
- od dnia 30 czerwca do 12 sierpnia 2017r.
5.Zarządzenie Nr 203/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
6.Zarządzenie Nr 204/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
- od dnia 3 lipca do 15 sierpnia 2017r.
7.Zarządzenie Nr 200/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
8.Zarządzenie Nr 207/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
9.Zarządzenie Nr 208/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
10.Zarządzenie Nr 209/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
11.Zarządzenie Nr 210/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
12.Zarządzenie Nr 211/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
- od dnia 3 lipca do 24 lipca 2017r.