Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Piłsudskiego 1 (  biurowiec, I piętro )   zostały  wywieszone  niżej   wymienione   zarządzenia z  wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=102044:

1. Zarządzenie Nr 215/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

2. Zarządzenie Nr 218/2017 z dnia 7 lipca 2017r.  

- od dnia 7 lipca do 28 lipca 2017r.

3. Zarządzenie Nr 216/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

4. Zarządzenie Nr 217/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

- od dnia 7 lipca do 19 sierpnia 2017r.

5. Zarządzenie Nr 221/2017 z dnia 13 lipca 2017r.

6. Zarządzenie Nr 222/2017 z dnia 13 lipca 2017r.

- od dnia 13 lipca do 3 sierpnia 2017r.

7. Zarządzenie Nr 223/2017 z dnia 18 lipca 2017r.

- od dnia 18 lipca do 30 sierpnia 2017r.

8. Zarządzenie Nr 224/2017 z dnia 18 lipca 2017r.

9. Zarządzenie Nr 225/2017 z dnia 18 lipca 2017r.

- od dnia 18 lipca do 8 sierpnia 2017r.