Prezydent  Miasta Bolesławiec informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=102044:

1. Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.

2. Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.   

- od dnia 17 sierpnia do 7 września 2017r.

3. Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.   

- od dnia 17 sierpnia do 29 września 2017r.

4. Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

5. Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.   

- od dnia 23 sierpnia do 13 września 2017r.

6. Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

7. Zarządzenie Nr 249/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

8. Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.   

- od dnia 23 sierpnia do 5 października 2017r.