Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały  wywieszone  niżej wymienione  zarządzenia z  wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=102410


1. Zarządzenie Nr 258/2017 z dnia 7 września 2017r.

2. Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 7 września 2017r.

3. Zarządzenie Nr 264/2017 z dnia 7 września 2017r.

4. Zarządzenie Nr 268/2017 z dnia 7 września 2017r.   

- od dnia 7 września do 20 października 2017r.

5. Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 7 września 2017r.

6. Zarządzenie Nr 260/2017 z dnia 7 września 2017r.

7. Zarządzenie Nr 261/2017 z dnia 7 września 2017r.

8. Zarządzenie Nr 262/2017 z dnia 7 września 2017r.

9. Zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 7 września 2017r.

10. Zarządzenie Nr 269/2017 z dnia 7 września 2017r.    

- od dnia 7 września do 28 września 2017r.