Prezydent  Miasta Bolesławiec informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl.Piłsudskiego 1 (  biurowiec, I piętro )   zostały  wywieszone  niżej   wymienione   zarządzenia z  wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=103570

1. Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

2. Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

3. Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

4. Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

5. Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

6. Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

7. Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

8. Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

9. Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.

10. Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.   

- od dnia 16 stycznia do 6 lutego 2018r.