Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=103570 oraz http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=104011

 

1. Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 6 lutego 2018r.

2. Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 15 lutego 2018r.

3. Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 15 lutego 2018r.

4. Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 15 lutego 2018r.

5. Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 15 lutego 2018r.

6. Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 15 lutego 2018r.

   - od dnia 15 lutego do 8 marca 2018r.

7. Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 16 lutego 2018r.

8. Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 16 lutego 2018r.

9. Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 16 lutego 2018r.

10. Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 16 lutego 2018r.

11. Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 16 lutego 2018r

12. Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 16 lutego 2018r.

     - od dnia 16 lutego do 9 marca 2018r.