Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=106321

1. Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 14 marca 2019r.
2. 
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 14 marca 2019r.
3. Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 14 marca 2019r.
4. Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 14 marca 2019r.
5. Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 14 marca 2019r.
6. Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 14 marca 2019r.   
- od dnia 14 marca 2019r. do 4 kwietnia 2019r.
7. Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 22 marca 2019r.
8. Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 22 marca 2019r.
9. Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 22 marca 2019r.
10. Zarządzenie Nr 100/2019 z dnia 22 marca 2019r.   
- od dnia 22 marca 2019r. do 12 kwietnia 2019r.