Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze przeniesienia własności nieruchomości, oddania w dzierżawę oraz na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=106632

1. Zarządzenie Nr 138/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.

2. Zarządzenie Nr 139/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.

3. Zarządzenie Nr 140/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.   

- od dnia 29 kwietnia 2019r. do 20 maja 2019r.

4. Zarządzenie Nr 144/2019 z dnia 8 maja 2019r.   

- od dnia 8 maja 2019r. do 29 maja 2019r.