Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=97002 .

1. Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
2. Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
- od dnia 25 lutego do 17 marca 2016r.
3. Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
4. Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
- od dnia 25 lutego do 8 kwietnia 2016r.
5. Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 1 marca 2016r.
6. Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 1 marca 2016r.
- od dnia 1 marca do 22 marca 2016r.
7. Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 3 marca 2016r.
8. Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 3 marca 2016r.
- od dnia 3 marca do 15 kwietnia 2016r.
9. Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 3 marca 2016r.
- od dnia 3 marca do 24 marca 2016r.