Prezydent  Miasta Bolesławiec informuje, iż  w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (  biurowiec, I piętro )   zostały  wywieszone  niżej   wymienione   zarządzenia z wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, do oddania w użyczenie, oraz zosłaty umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=97002:

1. Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 8 marca 2016r.
2. Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 8 marca 2016r.
3. Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 8 marca 2016r.
4. Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 8 marca 2016r.
     - od dnia 8 marca do 31 marca 2016r.
5. Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 8 marca 2016r.
    - od dnia 8 marca do 20 kwietnia 2016r.
6. Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 16 marca 2016r.
7. Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 16 marca 2016r.
8. Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 16 marca 2016r.
     - od dnia 16 marca do 6 kwietnia 2016r.
9. Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 16 marca 2016r.
    - od dnia 16 marca do 28 kwietnia 2016r.