Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=109714

1. Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 15 czerwca 2020r.   
- od dnia 15 czerwca 2020r. do 7 lipca 2020r.
2. Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 17 czerwca 2020r.
3. Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 17 czerwca 2020r.   
- od dnia 17 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.
4. Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
5. Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
6. Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
7. Zarządzenie Nr 190/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.     
- od dnia 25 czerwca 2020r. do 16 lipca 2020r.