Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=109861

1. Zarządzenie Nr 218/2020 z dnia 15 lipca 2020r.
2. Zarządzenie Nr 219/2020 z dnia 15 lipca 2020r.
3. Zarządzenie Nr 220/2020 z dnia 15 lipca 2020r.   
- od dnia 15 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r.
4. Zarządzenie Nr 224/2020 z dnia 21 lipca 2020r.   
- od dnia 21 lipca 2020r. do 11 sierpnia 2020r.
5. Zarządzenie Nr 226/2020 z dnia 22 lipca 2020r.   
- od dnia 22 lipca 2020r. do 12 sierpnia 2020r.