Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz zostały umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=97002 i http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=97455 :

1. Zarządzenie Nr 96/2016 z dnia 29 marca 2016r.
2. Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 29 marca 2016r.
3. Zarządzenie Nr 98/2016 z dnia 29 marca 2016r.
4. Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 29 marca 2016r.
5. Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 29 marca 2016r.
- od dnia 29 marca do 19 kwietnia 2016r.
6. Zarządzenie Nr 103/2016 z dnia 29 marca 2016r.
7. Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 29 marca 2016r.
- od dnia 29 marca do 11 maja 2016r.
8. Zarządzenie Nr 108/2016 z dnia 30 marca 2016r.
- od dnia 30 marca do 12 maja 2016r.
9. Zarządzenie Nr 109/2016 z dnia 30 marca 2016r.
10. Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 30 marca 2016r.
- od dnia 30 marca do 20 kwietnia 2016r.