Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=97455:

1.Zarządzenie Nr 120/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r.
- od dnia 5 kwietnia do 18 maja 2016r.
2. Zarządzenie Nr 121/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r.
- od dnia 5 kwietnia do 27 kwietnia 2016r.
3. Zarządzenie Nr 122/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
4. Zarządzenie Nr 123/2016 z dnia 11 kwietna 2016r.
5. Zarządzenie Nr 124/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
6. Zarządzenie Nr 125/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
7. Zarządzenie Nr 126/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
8. Zarządzenie Nr 127/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
9. Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
- od dnia 11 kwietnia do 2 maja 2016r.
10. Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
- od dnia 11 kwietnia do 24 maja 2016r.