Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone  niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112068

1. Zarządzenie Nr 151/2021 z dnia 24 maja 2021r.   
- od dnia 24 maja 2021r. do 15 czerwca 2021r.
2. Zarządzenie Nr 157/2021 z dnia 27 maja 2021r.
3. Zarządzenie Nr 158/2021 z dnia 27 maja 2021r.   
- od dnia 27 maja 2021r. do 17 czerwca 2021r.
4. Zarządzenie Nr 159/2021 z dnia 28 maja 2021r.   
- od dnia 28 maja 2021r. do 18 czerwca 2021r.
5. Zarządzenie Nr 161/2021 z dnia 1 czerwca 2021r.   
- od dnia 1 czerwca 2021r. do 22 czerwca 2021r.