Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112068

  1. Zarządzenie Nr 168/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.
  2. Zarządzenie Nr 169/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.
  3. Zarządzenie Nr 170/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.
  4. Zarządzenie Nr 171/2021 z dnia 17 czerwca 2021r.

    - od dnia 17 czerwca 2021r. do 8 lipca 2021r.

  1. Zarządzenie Nr 174/2021 z dnia 25 czerwca 2021r.
  2. Zarządzenie Nr 175/2021 z dnia 25 czerwca 2021r.
  3. Zarządzenie Nr 176/2021 z dnia 25 czerwca 2021r.
  4. Zarządzenie Nr 177/2021 z dnia 25 czerwca 2021r.

    - od dnia 25 czerwca 2021r. do 16 lipca 2021r.