Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze: sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości jako aport rzeczowy, oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112068 oraz http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112360


1. Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
2. Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
3. Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
4. Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.   
- od dnia 30 czerwca 2021r. do 21 lipca 2021r.
5. 
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 12 lipca 2021r.
6. Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 12 lipca 2021r.
7. Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 12 lipca 2021r.
8. Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 12 lipca 2021r.
9. Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 12 lipca 2021r.
10. Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 12 lipca 2021r.   
- od dnia 12 lipca 2021r. do 2 sierpnia 2021r.