Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze: sprzedaży oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako aport rzeczowy oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112360

1. Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 26 lipca 2021r.   
- od dnia 26 lipca 2021r. do 16 sierpnia 2021r.

2. Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 29 lipca 2021r.   
- od dnia 29 lipca 2021r. do 19 sierpnia 2021r.