Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione  zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112666


1. Zarządzenie Nr 276/2021 z dnia 14 września 2021r.   
- od dnia 14 września do 5 października 2021r.

2. Zarządzenie Nr 277/2021 z dnia 16 września 2021r.

3. Zarządzenie Nr 278/2021 z dnia 16 września 2021r.

4. Zarządzenie Nr 279/2021 z dnia 16 września 2021r.     
- od dnia 16 września 2021r. do 7 października 2021r.

5. Zarządzenie Nr 280/2021 z dnia 22 września 2021r.

6. Zarządzenie Nr 281/2021 z dnia 22 września 2021r.

7. Zarządzenie Nr 282/2021 z dnia 22 września 2021r.

8. Zarządzenie Nr 283/2021 z dnia 22 września 2021r.     
- od dnia 22 września 2021r. do 13 października 2021r.

9. Zarządzenie Nr 291/2021 z dnia 23 września 2021r.     
- od dnia 23 września 2021r. do 14 października 2021r.