Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP :  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112802


1. Zarządzenie Nr 304/2021 z dnia 8 października 2021r.

2. Zarządzenie Nr 305/2021 z dnia 8 października 2021r.     
- od dnia 8 października 2021r. do 29 października 2021r.

3. Zarządzenie Nr 307/2021 z dnia 18 października 2021r.     
- od dnia 18 października 2021r. do 8 listopada 2021r.

4. Zarządzenie Nr 308/2021 z dnia 19 października 2021r.     
- od dnia 19 października 2021r. do 9 listopada 2021r.