Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112802

1. Zarządzenie Nr 312/2021 z dnia 20 października 2021r.     
- od dnia 20 października 2021r. do 10 listopada 2021r.

2. Zarządzenie Nr 320/2021 z dnia 26 października 2021r.   
- od dnia 26 października 2021r. do 16 listopada 2021r.