Sąd Rejonowy Syg akt I Ns 495 20 z dnia 15 11 2021