Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę do oddania w użytkowanie oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113244

1. Zarządzenie Nr 351/2021 z dnia 19 listopada 2021r.

2. Zarządzenie Nr 354/2021 z dnia 19 listopada 2021r.     

- od dnia 19 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

3. Zarządzenie Nr 364/2021 z dnia 1 grudnia 2021r.     

- od dnia 1 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2021r.