Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze: sprzedaży, darowizny, oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113244

1. Zarządzenie Nr 366/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.

2. Zarządzenie Nr 367/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.

3. Zarządzenie Nr 368/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.   

 - od dnia 2 grudnia 2021r. do 23 grudnia 2021r.

4. Zarządzenie Nr 373/2021 z dnia 3 grudnia 2021r.   

 - od dnia 3 grudnia 2021r. do 24 grudnia 2021r.

5. Zarządzenie Nr 374/2021 z dnia 7 grudnia 2021r.

6. Zarządzenie Nr 375/2021 z dnia 7 grudnia 2021r.   

- od dnia 7 grudnia 2021r. do 28 grudnia 2021r.