Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113244:

1. Zarządzenie Nr 380/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.   

- od dnia 15 grudnia 2021r. do 5 stycznia 2022r.

2. Zarządzenie Nr 381/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.   

- od dnia 21 grudnia 2021r. do 11 stycznia 2022r.