Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 ( biurowiec, I piętro ) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, oraz zostały umieszczone na stronie BIP http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=97818:

1. Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 4 maja 2016r.

2. Zarządzenie Nr 157/2016 z dnia 4 maja 2016r.
- od dna 4 maja do 16 czerwca 2016r.
3. Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 4 maja 2016r.
- od dna 4 maja do 25 maja 2016r.
4. Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 16 maja 2016r.
5. Zarządzenie Nr 167/2016 z dnia 16 maja 2016r.
6. Zarządzenie Nr 168/2016 z dnia 16 maja 2016r.
- od dnia 16 maja do 28 czerwca 2016r.
7. Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 16 maja 2016r.
8. Zarządzenie Nr 164/2016 z dnia 16 maja 2016r.
9. Zarządzenie Nr 165/2016 z dnia 16 maja 2016r.
10. Zarządzenie Nr 169/2016 z dnia 16 maja 2016r.
11. Zarządzenie Nr 170/2016 z dnia 16 maja 2016r.
12. Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 16 maja 2016r.
- od dnia 16 maja do 6 czerwca 2016r.