Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113443


1. Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.
2. Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.   
- od dnia 13 stycznia do 3 lutego 2022r.
3. Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 17 stycznia 2022r.   
- od dnia 17 stycznia do 7 lutego 2022r.