Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały  wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze: sprzedaży, przeniesienia własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako aport rzeczowy na rzecz spółki, oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113727

1. Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 1 marca 2022r.

2. Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 1 marca 2022r.

3. Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 1 marca 2022r.

4. Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 1 marca 2022r.

5. Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 1 marca 2022r.

6. Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 1 marca 2022r.

7. Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 1 marca 2022r.     
- od dnia 1 marca do 22 marca 2022r.

8. Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 2 marca 2022r.

9. Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 2 marca 2022r.

10. Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 2 marca 2022r.

11. Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 2 marca 2022r.       
- od dnia 2 marca do 23 marca 2022r.

12. Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 7 marca 2022r.       
- od dnia 7 marca do 28 marca 2022r.