Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z  wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP :  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113727

1. Zarządzenie Nr 85/2022 z dnia 9 marca 2022r.

2. Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 9 marca 2022r.     
- od dnia 9 marca do 30 marca 2022r.

3. Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia 21 marca 2022r.     
- od dnia 21 marca do 11 kwietnia 2022r.

4. Zarządzenie Nr 96/2022 z dnia 22 marca 2022r.

5. Zarządzenie Nr 97/2022 z dnia 22 marca 2022r.

6. Zarządzenie Nr 98/2022 z dnia 22 marca 2022r.   
- od dnia 22 marca do 12 kwietnia 2022r.