Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113727 , http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113915

1. Zarządzenie Nr 100/2022 z dnia 31 marca 2022r.     

- od dnia 31 marca do 21 kwietnia 2022r.

2. Zarządzenie Nr 106/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r.

3. Zarządzenie Nr 107/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r.

4. Zarządzenie Nr 108/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r.     

- od dnia 5 kwietnia do 26 kwietnia 2022r.

5. Zarządzenie Nr 109/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r.

6. Zarządzenie Nr 110/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r.

7. Zarządzenie Nr 111/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r.     

- od dnia 6 kwietnia do 27 kwietnia 2022r.