Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP :  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113915


1. Zarządzenie Nr 114/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.

2. Zarządzenie Nr 116/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.     
- od dnia 20 kwietnia do 11 maja 2022r.

3. Zarządzenie Nr 129/2022 z dnia 4 maja 2022r.

4. Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 4 maja 2022r.   
- od dnia 4 maja do 25 maja 2022r.