Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę: 

1. Zarządzenie Nr 132/2022 z dnia 16 maja 2022r.

2. Zarządzenie Nr 135/2022 z dnia 16 maja 2022r.

3. Zarządzenie Nr 136/2022 z dnia 16 maja 2022r.   
- od dnia 16 maja do 6 czerwca 2022r.