Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114170

1. Zarządzenie Nr 154/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.

2. Zarządzenie Nr 156/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.

3. Zarządzenie Nr 157/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.

4. Zarządzenie Nr 158/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.   
- od dnia 6 czerwca do 27 czerwca 2022r.

5. Zarządzenie Nr 164/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

6. Zarządzenie Nr 165/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.   
- od dnia 14 czerwca do 5 lipca 2022r.