Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP :  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114170

1. Zarządzenie Nr 168/2022 z dnia 20 czerwca 2022r.   
- od dnia 20 czerwca do 11 lipca 2022r.

2. Zarządzenie Nr 173/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

3. Zarządzenie Nr 174/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.   
- od dnia 22 czerwca do 13 lipca 2022r.