Prezydent  Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP:  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114170

1. Zarządzenie Nr 184/2022 z dnia 5 lipca 2022r.

2. Zarządzenie Nr 185/2022 z dnia 5 lipca 2022r.   
- od dnia 5 lipca do 26 lipca 2022r.

3. Zarządzenie Nr 187/2022 z dnia 6 lipca 2022r.   
- od dnia 6 lipca do 27 lipca 2022r.