Prezydent Miasta Bolesławiec informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec, I piętro) zostały wywieszone niżej wymienione zarządzenia z wykazami nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę oraz umieszczone na stronie BIP : http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114170http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114371

1. Zarządzenie Nr 196/2022 z dnia 18 lipca 2022r.   
- od dnia 18 lipca do 8 sierpnia 2022r.

2. Zarządzenie Nr 203/2022 z dnia 20 lipca 2022r.   
- od dnia 20 lipca do 10 sierpnia 2022r.